vervoer-service

iedereen

kan meedoen

De werkgroep Vervoer-service organiseert het vervoer van uw huis naar de locatie waar de activiteit plaatsvindt en vandaar weer terug naar huis.

De werkgroep beschikt over een groot aantal namen van vrijwilligers die bereid zijn mensen te rijden die zelf niet of moeilijk in staat zijn zich te verplaatsen. Per activiteit is er een coördinator die het vervoer regelt.

lees verder

aanmelden

als chauffeur?

Beschikt u over een auto en bent u bereid om af en toe als chauffeur dienst te doen voor mensen die slecht ter been zijn, meld u dan aan bij de coördinator van het vervoer.

Dat is Johan Vernooij:

telefoon 06 55 90 65 73

meld u hier aan

interview met

Johan Vernooij

Al sinds de start van De Trossel, ruim vier jaar geleden, is Johan Vernooij coördinator van de vervoerservice. Tijd voor een gesprek met hem.

Hoe ben je bij De Trossel betrokken geraakt?

Ik werd op een keer gebeld, door Nanny Buschgens, misschien omdat zij mij kende van de brandweer. Ik heb gelijk ‘ja’ gezegd.

Hoe gaat de vervoerservice precies in zijn werk?

Als iemand vervoer nodig heeft, bij voorbeeld voor een ritje naar het ziekenhuis, dan belt die het nummer van de Trosselvervoerservice. 06 55 90 65 73. Ik zet dat uit in mijn appgroep van chauffeurs die zich hebben opgegeven en vraag wie er kan rijden. Er zitten 12 mensen in die groep en bijna altijd is er iemand die wel kan. Is er niemand, dan heb ik ook nog een groep van acht oudere chauffeurs, met een 030-nummer. Altijd lukt het wel om iemand te vinden.

Heb je niet de neiging om te zeggen: ik rijd zelf wel even?

Ja, dat komt wel eens voor dat ik zelf rijd of mijn broer, maar meestal komt er via de lijst wel iemand die zich aanbiedt. En daar maak ik dan gebruik van. Ik houd ook bij wie er gereden heeft. Zo weet ik dat er gemiddeld per maand zo’n tien aanvragen komen. Dat is in vier jaar dus al bijna 400 ritten. Maar het had meer kunnen zijn, dat had ik wel verwacht. Ik hoor nog vaak dat mensen niet weten dat we rijden, of ze denken dat we er alleen zijn om naar de Trossel-koffie-ochtenden te rijden. Dat is niet zo. Waarschijnlijk zoeken ook veel mensen in hun eigen omgeving naar chauffeurs, buren of kinderen.

Weiger je wel eens een aanvraag?

Zelden. Maar één keer belde iemand op het laatste moment of we heel vroeg op de zondag door Brabant wilden rijden. Dat hebben we niet gedaan.

Wil je nog iets kwijt?

De Trossel is in Schalkwijk van elkaar en voor elkaar en dat is mooi. Het is fijn daarvan een onderdeel te zijn.

Frans Hollander, TrosselTips maart 2023

kosten

vervoer

Rijden met een auto kost geld. Het is niet meer dan billijk dat de chauffeur zijn benzinekosten vergoed krijgt.

Wij rekenen een starttarief van € 2 en verder het tarief dat ook de belastingdienst rekent: 20 cent per kilometer.

lees verder