vervoer-service

iedereen

kan meedoen

De werkgroep Vervoer-service organiseert het vervoer van uw huis naar de locatie waar de activiteit plaatsvindt en vandaar weer terug naar huis.

De werkgroep beschikt over een groot aantal namen van vrijwilligers die bereid zijn mensen te rijden die zelf niet of moeilijk in staat zijn zich te verplaatsen. Per activiteit is er een coördinator die het vervoer regelt.

lees verder

aanmelden

als chauffeur?

Beschikt u over een auto en bent u bereid om af en toe als chauffeur dienst te doen voor mensen die slecht ter been zijn, meld u dan aan bij de coördinator van het vervoer.

Dat is Johan Vernooij:

telefoon 06 55 90 65 73

meld u hier aan

kosten

vervoer

Rijden met een auto kost geld. Het is niet meer dan billijk dat de chauffeur zijn benzinekosten vergoed krijgt.

Wij rekenen het tarief dat ook de belastingdienst rekent: 20 cent per kilometer.

lees verder