Enquête

een

vragenlijst

Om te meten hoe de inwoners van Schalkwijk en Tull en 't Waal denken over het wonen in hun dorp en de voorzieningen die er zijn, is in november een enquête gehouden. De vragenlijst was bezorgd bij alle inwoners van Schalkwijk en Tull en 't Waal.

In de enquête konden de mensen aangeven of ze behoefte hadden aan ondersteuning van anderern, op welk terrein dan ook, en of ze bereid waren als vrijwiliger bij te dragen aan het welzijn van de dorpen. De vragenlijst is opgesteld en verwerkt door Klaartje Lee-Stemerdink van De Vragenlijstexpert uit Rotterdam.

lees verder

enquête-

resultaat

Er is daarom een vragenlijst verspreid onder 1.100 adressen. Hierop kwamen 258 reacties. Uit te reacties blijkt dat het voor ruim negentig procent van de deelnemers aan het onderzoek belangrijk is om in het dorp te kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn voorzieningen nodig. Driekwart van de respondenten vindt een Dorpscoöperatie, één loket voor diensten en welzijnsvoorzieningen, dan ook belangrijk. Een even groot aantal is bereid lid te worden van de Dorpscoöperatie.

De diensten en voorzieningen waar de meeste vraag naar is zijn een WMO-loket (genoemd door 46%) en een Dorpsondersteuner (36%). Ook hebben bewoners behoefte aan vervoer, bijvoorbeeld van en naar een arts of ziekenhuis (29%), maaltijdvoorzieningen aan huis (27%), koffie-ochtenden (27%) en fitness voor senioren (27%). En in iets mindere mate aan oppas of hulp in noodsituaties, hulp bij klussen of tuinonderhoud of hulp bij bijvoorbeeld computer/tablet/mobiele telefoon.

De vraag naar diensten is breed. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. In de vragenlijst werd daarom ook gevraagd of bewoners zich in willen zetten voor een Dorpscoöperatie, bijvoorbeeld door gastheer- of vrouw te zijn op een koffie-ochtend of door vervoer te verzorgen. In totaal gaven 115 van de 258 respondenten aan op een of andere manier bij te kunnen dragen aan de nodige voorzieningen en diensten, zoals met vervoer, inloopochtenden, wandelen, boodschappen doen, administratieve ondersteuning en voorlezen.

lees verder

samen-

gevat

Samenvattend is de conclusie dat het draagvlak voor het oprichten van een Dorpscoöperatie groot is.

.

lees het rapport